Цікаво :: Review :: 30 травня 2022 10:51 , Краматорск Пост
english-rules

5 правил використання, основні фразові дієслова та ідіоми з GET

містить рекламні лінки
Якщо ви мали досвід спілкування з носіями англійської мови, ви напевне помітили, як часто вони використовують дієслово GET.

Можливо, ви навіть не розуміли, що конкретно вони мали на увазі у тому чи іншому випадку?

How to use the verb Get in English

Щоб більше не виникало подібних непорозумінь, читайте нашу статтю. Ви дізнаєтесь 5 основних правил вживання цього дієслова, 12 фразових дієслів з ним, які теж варто знати, щоб розповідь вашого співбесідника не була для вас загадкою. А наприкінці вас очікує підбірка сталих ідіом, до складу яких входить слово GET. Ви готові?

Найкращий курс бізнес англійської ви знайдете тут https://grade.ua/uk/adults/business/, заняття проходять в Києві та онлайн.

Загальні правила використання

 

З іменником чи займенником

Якщо після GET стоїть іменник (table, hand, money) або займенник (it, them, mine), він виступає у значенні “отримувати” або “мати”, в залежності від контексту.

I have got a new car. - У мене нова машина.

Do you have no pen? You can get mine. - У вас немає ручки? Ви можете отримати мою.

З прикметником

Одразу приклад:

You’ve got older since I met you last time. - Ти став старшим відтоді, як я бачив тебе востаннє.

У подібних реченнях GET набуває значення дієслова become — “ставати”.

З герундієм

Якщо після дієслова бачите або вживаєте дієслово з -ing закінченням, значить мова йде про певну справу, яку нещодавно почали виконувати.

We get discussing the movie, that we’ve just seen. - Ми обговорюємо фільм, який ми щойно побачили.

Тобто, розмова почалася нещодавно, і ми знаходимося у процесі обговорення.

З інфінітивом

На відміну від герундія, інфінітив після GET дає зовсім інше значення. Така конструкція вказує на те, що у нас є, буде або була можливість щось зробити.

She got to speak with him last night. - Вона мала можливість поговорити з ним минулої ночі.

I’ll get to see him tomorrow. - Я зможу побачити його завтра.

З дієприкметником минулого часу 

Це так званий Past Participle, який вказує на завершену у минулому дію. Разом з GET вони описують пасивний стан, тобто коли певна дія була здійснена щодо підмета.

They got asked to stay queit. - Їх попросили мовчати.

My car is geting repaired. - Мою машину ремонтують.

Фразові дієслова з GET

Для вас підбірка з 12 фразових дієслів, для зручності — в алфавітному порядку:

Get across — 1 спілкуватися з кимось; 2 пояснювати щось.

Get ahead — досягати успіху.

Get around — 1 розповсюджуватися; 2 знайти спосіб уникнути неприємної або важкої ситуації.

Get at — 1 додзвонитися до когось; 2 дібратися кудись; 3 намагатись сказати.

Get away — 1 вибиратися звідкись; 2 ховатися від переслідування; 3 відпочивати.

Get down — 1 спускатися (сходами, униз); 2 нахилятися. 3 Також використовують, коли говорять про погіршення у справах, здоров’ї, коли хвороба затягується, стає важчою.

Get down to — 1 досягати чогось; 2 серйозно працювати над чимось; 3 почати робити те, чого довго уникав.

Get on — 1 сідати у (транспорт); 2 постійно нагадувати комусь про щось.

Get on with/along — мати дружні стосунки з кимось.

Get out of — 1 уникати когось/чогось; 2 виходити з (транспорту); 3 дізнатися про щось; 4 коли секрет перестає бути секретом.

Get up — підійматися (угору, з ліжка).

Get over — 1 перетинати щось; 2 перехитрити когось. 3 Має протилежне до get down значення, коли мова йде про здоров’я, й вказує на одужання після хвороби.

Популярні ідіоми

Get some shut-eye = здрімнути

I’m so tired. I’ll get some shut-eye before the meeting. - Я так втомився. Я здрімну перед зустріччю.

Get face = здобути повагу

She has got face in her company, so now even her boss is looking for her advice. - Вона здобула повагу у своїй компанії, тому зараз навіть її бос шукає її пораду.

Get out of my face = геть з моїх очей

You hurt me over and over. I don’t want to see you. Get out of my face! - Ти ображаєш мене знову і знову. Я не хочу тебе бачити. Геть з моїх очей!

Get a toehold = закріпитися у певній організації

I think I got a toehold at my current place of work. - Мені здається, я закріпився на моєму теперішньому місці роботи.

Get with it = поспішати

Come on, John, we need to get with it! - Давай, Джон, нам треба поспішати!

Get off on smth = насолоджуватися

Karen, you should forget about all problems and just get off on your cocktail. - Карен, тобі слід забути про всі проблеми й просто насолоджуватися своїм коктейлем.

Get down on someone = сварити когось

You don’t have to get down on your children. That was my fault. - Тобі не слід сварити своїх дітей. Це була моя провина.

Get into smth = захопитися, зацікавитися чимось

I really got into this book. It is so interesting! - Я дійсно захопився цією книгою. Вона така цікава.

Get it = розуміти щось

Sorry, but I don’t get it. Could you say it once more? - Вибачте, але я не зрозуміла. Ви можете повторити це ще раз?